ВИПРОБУВАННЯ

 

Сертифікаційні випробування продукції здійснюються з метою встановлення відповідності характеристик її властивостей національним, європейським чи міжнародним нормативним документам. Сертифікаційні випробування проводять з метою визначення показників якості продукції, в тому числі її відповідності вимогам безпеки і охорони навколишнього середовища.

 

Згідно діючих в Україні законів за результатами сертифікаційних випробувань продукції може бути присвоєний сертифікат якості.

 

Технічна оснащеність випробувальної лабораторії та кадровий склад дозволяє проводити сертифікаційні, контрольні, порівняльні, приймальні, кваліфікаційні, періодичні, типові, міжлабораторні та інші види випробувань на відповідність нормативним документам, чинним в Україні.

 

Випробувальна лабораторія виконує роботи з випробувань:

 

Категорія випробувань

 

Основна номенклатура продукції

1. Визначення показників призначення.

2. Кліматичні випробування.

3. Електромагнітна сумісність.

4. Перевірка показників електробезпеки.

5. Перевірка показників пожежної безпеки.

6. Механічні випробування.

7. Визначення ступеня захисту оболонки.

Системи охоронної, пожежної, суспільної сигналізації, системи контролювання доступу та охоронні теле(відео)системи:

1. Сповіщувачі.

2. Прилади приймально-контрольні.

3. Пристрої керування, санкціонованого доступу, сигнально-пускові, шифропристрої.

4. Оповіщувачі, панелі індикаторні (у т.ч. з панелями на рідких кристалах та на світловипромінювальних діодах).

5. Системи передавання тривожних сповіщень та пульти централізованого спостереження охоронного призначення, у тому числі для охорони автомобілів.

6. Прилади приймально-контрольні охоронні для автомобілів, їх складові частини та пристрої.

7. Системи тривожної сигналізації (у т.ч. скомбіновані, інтегровані, комплекси) та їх складові частини.

8. Джерела аварійного та безперебійного електроживлення та освітлення для систем охоронного призначення.

9. Регулювальне обладнання.

10. Апаратура радіоелектронна.

 

8. Визначення показників тривкості

та опору до несанкціонованого

відмикання.

Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об’єктів:

11. Замки високої безпеки.

12. Захисні двері та скло.

13. Тамбур-шлюзи.

14. Сховища зберігання цінностей, двері сховищ.

15. Сейфи та АТМ сейфи.

16. Пломби та пристрої опломбувальні.


наші атестати