ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ

ЗАСОБІВ ОХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ДЦС ЗОП)

Створений у 1993 році спільним наказом МВС і Держстандарту України і є структурним підрозділом Департаменту поліції охорони Національної поліції України. Його діяльність базується на науковій основі, що дало змогу розробити систему національних державних і галузевих стандартів, які були схвалені на державному рівні та застосовуються в повсякденній діяльності органів із сертифікації.

ДЦС ЗОП акредитований Національним Агентством з акредитації України на компетентність відповідно до вимог ISO/IEC 17065:2012 на виконання робіт із сертифікації продукції та послуг згідно з атестатом акредитації від 19 серпня 2016 року №1О071 (дата первинної акредитації: 12 квітня 2007 року), а також призначений та уповноважений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України наказом від 04 квітня 2014 року № 385 на виконання робіт із сертифікації продукції та послуг в державній системі сертифікації.

До складу ДЦС ЗОП входить випробувальна лабораторія технічних засобів охоронного призначення, яка акредитована Національним Агентством з акредитації України від 21.03.2016 № 2Н693 відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (дата первинної акредитації: 13 серпня 2009 року).

З метою розробки національних стандартів України при Департаменті поліції охорони діє технічний комітет стандартизації ТК143, у роботі якого беруть участь високопрофесійні фахівці з усієї України, а також висококваліфіковані спеціалісти Державного центру сертифікації засобів охоронного призначення, які є головними розробниками національних і галузевих стандартів України на засоби охоронного призначення.

Сертифікація продукції здійснюється відповідно до чинних в Україні національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами.

 

Основні напрями діяльності

Державного центру сертифікації засобів охоронного призначення:

 

1. Обов’язкова сертифікація:

1.1 Системи тривожної сигналізації:

- системи охоронної і охоронно–пожежної сигналізації;

- охоронні теле(відео) системи;

- системи контролю доступу ;

- системи охоронної сигналізації транспортних засобів.

1.2 Дорожні транспортні засоби, їх складові частини та приладдя 

- захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. 

 

2. Добровільна сертифікація: 

2.1. Засоби інженерно-технічної укріпленості та захисту об'єктів. 

2.2. Вироби електротехнічні.

2.3. Світлотехнічна продукція і комплектувальні вироби до неї.

2.4. Апаратура радіоелектронна.

2.5. Засоби обчислювальної техніки.

2.6. Джерела електроживлення, джерела безперебійного електроживлення, джерела аварійного електроживлення та освітлення для систем охоронного призначення. 

2.7. Послуги із забезпечення сертифікації безпеки об’єктів.

 

3. Оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів.

 

Принцип якісного надання послуг із сертифікації продукції є головним напрямом Державного центру сертифікації засобів охоронного призначення.

 

Реквізити

 

Державний центр сертифікації засобів охоронного призначення Департаменту є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в установах банків.

Повна назва Центру - ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАСОБІВ ОХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ.

Скорочена назва Центру - ДЦС ЗОП ДПО.

Повна назва Центру російською мовою - ГОСУДАРСТВЕННЬІЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ СРЕДСТВ ОХРАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ ОХРАНЬІ.

Скорочена назва Центру російською мовою - ГЦС СОН ДПО.

Повна назва Центру англійською мовою - STATE CENTER OF CERTIFICATION MEANS OF GUARD FUNCTION DEPARTMENT OF THE POLICE SECURITY.

Скорочена назва Центру англійською мовою - SCC MGF DP OF THE PS.

Код ЄДРПОУ  24522051

Офіс (юридична адреса):  01001, м. Київ, вул. Малопідвальна, буд. 5

Випробувальна лабораторія: 02160, м. Київ, Харківське шосе, 16/1

Телефон/факс  0442063096

ІПН  245220526593

р/р  26004053007353

Банк Київська філія ПАТ КБ “Приватбанк” 

МФО  321842 

Начальник  Грицунік Олег Дмитрович

Діє на підставі Положення

Платник податку на прибуток на загальних умовах.


наші атестати